Motivasjon kan være både intern og ekstern. Drøft hvordan du kan bruke kunnskaper om både intern og ekstern motivasjon i hundetrening, på valpekurs eller når du skal vurdere atferden til to ulike hunderaser.

Motivasjon er grunnlaget for all læring. (Tapper 2004) Med det i tankene kan vi lett forstå at motivasjon er nøkkelen til utvikling og fremgang enten målet er en velfungerende familiehund, eller en topp konkurransehund.

Motivasjon kan beskrives som en indre beredskap som kreves for å utløse adferd og adferd er alt som utløses via stimulus/stimuli altså påvirkning(er) som kan være både intern og ekstern. (Pryor 2002)

En hund som går mot matskålen, eller kanskje til og med henter den er drevet av en intern motivasjon som følge av at den er sulten. Denne type motivasjon er ikke konstant og vi kan påvirke den indre motivasjonen ved å gi hunden erfaring. Hvis vi alltid gir hunden mat på et bestemt tidspunkt, men en periode unnlater å fore hunden, vil man merke økt intensiteten av denne adferden rundt det tidspunktet hunden vanligvis får mat.

Vi kan si at hvis hunden får positive resultater på en adferd vil adferden øke, men det motsatte vil skje dersom en adferd gir negativ resultat. (Tapper 2004) I ekstreme tilfeller hvor all adferd straffes kan man ende opp med en apatisk hund. Dette kalles lært hjelpeløshet. (Løberg 2008)

Hunder er født med ulik motivasjon for bestemte handlinger. (Løberg 2008) Et eksempel på dette er f.eks jakthunden. Den er født med stor indre motivasjon for å jakte, den vil derfor bli en god jeger dersom den får utvikle denne medfødte driven. Vi beskriver oftest hundens instinkthandlinger (drive) gjennom jaktfunksjon, sosialfunksjon, forsvarsfunksjon og hundens nysgjerrighet. (Tapper 2004)

Ekstern motivasjon er en følge av påvirkning eller stimuli fra omgivelsene. I motsetning til intern motivasjon er den eksterne ikke et opprinnelig behov. (Tapper 2004) Vi kan altså heve den indre motivasjonen med ytre påvirkning for å få ønsket adferd.

Hundens terskelverdi (indre motstand mot adferd) spiller en stor rolle for hvilken adferd den gir på stimulus. Med andre ord hvor høy motivasjon hunden må ha for å utløse adferd. (Tapper 2004)

Når vi trener en hund ønsker vi å betinge adferden og bruker da ulike forsterkere for å oppnå dette (belønning øker motivasjon). Da må vi ta hensynd til individets motivasjoner altså medfødte indre beredskap og påvirke med ytre stimuli for å utløse ønsket motivasjon og dermed den adferden vi ønsker å belønne. (Tapper 2004)

Når en betinget stimulus er etablert, skjer det noe spennende og den betingede stimulusen blir da en forsterker i seg selv. (Pryor 2002)

Jo bedre forståelse vi mennesker har for stimuluskontroll jo enklere blir det å formidle det man ønsker til hunden og oppnå resultater. Som Karen Pryor sier; ”God stimuluskontroll er ikke mer enn god kommunikasjon, ærlig og rettferdig. Det er det mest komplekse, vanskelige og elegante aspektet ved trening med positiv forsterkning”. (Pryor 2002)

Så for å bruke denne kunnskapen i trening, enten det er valpekurs, dressur, jakt eller annet må man lære seg å bruke motivasjonene. Gi hunden best mulig utgangspunkt for læring ved å tilrettelegge etter individets drive og motivasjon, eliminere forstyrrende emosjoner og stimuli.

Et eksempel på at terskelen er for lav er om man trener en hannhund og forventer at stimuli du utsetter hunden for skal utløse ønsket adferd. Det du ikke vet er at 100 meter unna er det en løpetispe, motivasjon er høyere på løpetispa enn på ballen du bruker som forsterker. Da havner hunden i konflikt og driftene kan blokkere i hverandre.

Når motivasjonen øker kan man stille høyere krav til individets terskelverdi og øke kravene. Starter man forsiktig og unngår konfliktadferd ved innlæring (adferd forårsaket av for mye/ lite eller flere motstridende stimulus på samme tid) øker raskt hundens motivasjon og man oppnår fremgang.

Men husk, ”en hund må føle seg som en samarbeidspartner og ikke motstander for å komme til sin fulle rett”. (Tapper 2004) Kanskje kommer man dit at stimulus i seg selv blir en belønning.

Kilder:

Løberg, Gry. Forelesning og Forelesningsnotater. Forelesning ved HiNT, Steinkjer 17-18.10.08

Pryor, Karen (2002) Ikke skyt hunden. Canis Forlag.

Tapper, Ingrid (2004) Etologiboken. Prisma.